16 | 01 | 2021

Артеріальна гіпертензія у дітей та підлітків

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

М.М. Коренєв, Л.Ф. Богмат

Артеріальна гіпертензія (АГ) є одним із найбільш поширених видів серцево-судинної патології, а її наявність в окремих вікових групах визначає в багатьох випадках показники серцево-судинної захворюваності та смертності в багатьох країнах світу. Україна відноситься до країн з дуже високим рівнем поширеності АГ (понад 30% дорослого населення).

Як відомо, артеріальний тиск є інтегральним показником діяльності серцево-судинної системи та складних багаторівневих регулюючих її структур. Взаємодія різноспрямованих систем регуляції визначає коливання нормальних значень артеріального тиску (АТ) для кожного індивіда в окремо взятій ситуації та його конкретного вікового періоду. Суттєві коливання значень АТ, особливо систолічного, відбуваються в критичні вікові періоди, серед яких підлітковий - найбільш значущий і є визначальним для наступних етапів життя людини.

Загально визнаним критерієм АГ у дорослих вважається рівень артеріального тиску (АТ), який перевищує 140/90 мм рт.ст. У популяції здорових людей АТ поступово підвищується з віком: у новонароджених його рівень становить 70/50 мм рт.ст., до кінця першого року життя він досягає 95/50 мм рт ст. На цьому рівні АТ залишається декілька років, а потім, протягом дитинства та підліткового періоду до дорослого віку, систолічний АТ зростає приблизно на 2 мм рт.ст. на рік, а діастолічний АТ - на 0,5 -1 мм рт.ст. на рік. Підвищення АТ більш значне відбувається у хлопчиків, ніж дівчаток. У дорослому віці АТ продовжує поступово підвищуватись, але темпи підвищення переважають у жінок і до 60-річного віку величина АТ у осіб обох статей практично вирівнюється.

У дітей та підлітків АГ вважається стан, який супроводжується постійним або періодичним перевищенням АТ середньо-популяційних віково-статевих його показників для даного регіону. Ці дані одержують при епідеміологічному дослідженні та поновлюють кожні 10-15 років.

Нормативи АТ для школярів 10 - 17 років популяції м. Харкова наведено в таблиці 1. Нормальний АТ (процентильний розподіл рівнів АТ за статтю та віком) відповідає показникам систолічного та діастолічного АТ у межах від 10 до 90 процентилей, підвищений - понад 95, знижений - нижче 5 процентилі.

Таблиця 1.

Показники артеріального тиску (систолічного, діастолічного) дітей шкільного віку популяції м. Харкова

В популяції школярів АГ реєструється в 5,3% випадків, серед дівчаток - в 4,7%, серед хлопчиків - в 6,0%. Разом із тим, показники поширеності АГ серед дітей, за даними різних авторів, коливаються від 3,5% до 12,0%.

Термін «артеріальна гіпертензія» прийнято для визначення підвищення АТ будь-якого походження вище вікових норм у осіб, які не приймають антигіпертензивне лікування. Тобто до АГ зараховують також стани, при яких нормальний АТ підтримується регулярним прийомом антигіпертензивних препаратів.

Термін «есенціальна (первинна) артеріальна гіпертензія» рекомендовано ВООЗ (1978) для визначення стану, при якому спостерігається високий артеріальний тиск за відсутності очевидної причини його виникнення.

Термін «вторинна (симптоматична) артеріальна гіпертензія» прийнято ВООЗ (1978) для визначення гіпертензії, причину якої можливо встановити.

У дітей у віці до 6 років есенціальна (первинна) АГ не зустрічається і усі випадки АГ пов'язані або з судинними аномаліями (частіше), або з вродженими та запальними процесами в нирках, або з іншими процесами. далее