22 | 01 | 2021

 

Cиндром дауна з вродженою вадою серця – q 90 чи q 20–25?

І.Ю. Авраменко, Р.Я. Ковальський, Г.С. Чайковська, А.О. Тишкевич м. Львів 

Щороку в Україні народжується 4,5 – 5 тис. дітей з вродженими вадами серця (ВВС) серед яких 750 (20%) – діти з синдромом Дауна.

Мета роботи.

Дослідити показники надання хірургічної допомоги дітям з вродженими вадами серця з та без синдрому Дауна. Матеріали і методи. Аналіз медичної документації дітей до 8-річного віку з ВВС у Львівській області (2004 – 2011 рр.).

Результати.

У дітей з синдромом Дауна (ІГ) діагностовано АВК – 45,7 %, ДМШП – 33,4 %, ДМПП – 9,5 %, ВАП – 5,7 %, ТОФ – 3,8 % і ТМС – 1,9 %. Інше співвідношення отримано в контрольній групі (КГ): ДМШП – 45,8%, ДМПП–20,2%, ТМС – 10,6%, ТОФ – 8,7%, ВАП – 7,6 % і АВК – 7,1%. При аналізі хірургічного лікування виявлено, що з приводу ВВС хірургічна допомога надавалась з однаковою частотою дітям І і КГ (Р > 0,01). Дітям ІГ хірургічне лікування АВК проведено в 52% випадків, тоді як в КГ 32%. Хірургічне лікування дітей ІГ з АВК починалось з паліативної операції і лише у 16 % була завершена корекція, в той час як в КГ відразу проводилась ради кальна корекція вади (Р < 0,01). Відсоток померлих без хірургічного лікування дітей ІГ був майже вдвічі більшим від КГ (Р < 0,01). Серед померлих після хірургічного лікування АВК були лише діти ІГ, яким виконано тільки паліативні операції. Висновки. Дітям ІГ проводилась хірургічна корекція лише ВВС, які супроводжувалися збагаченим легеневим кровообігом. Вища смертність після хірургічного лікування у дітей з синдромом Дауна пов’язана з виконанням тільки паліативних операцій. Радикальна корекція ВВС таким дітям в оптимальному віці проводиться значно рідше без об’єктивних на то причин.