02 | 12 | 2020

Гіпохолестеринемічна активність серед похідних з метилксантинів при експериментальній гіперліпідемії

І.М. Білай, М.П. Красько, Л.П. Федюніна, А.О. Остапенко м. Запоріжжя

Однією з актуальних проблем сучасної медицини є профілактика і лікування серцевосудинних захворювань, в походженні яких важливу роль відіграє атеросклероз. Згідно з першою, атеросклероз розвивається внаслідок відкладення ліпідів на стінках судин в результаті збільшення абсолютного вмісту ліпідів крові або порушення метаболізму ліпопротеїнів (ЛП). Метою дослідження був пошук нових ви сокоефективних сполук з гіпохолестеринемічною активністю серед похідних 3 метилксантинів при експериментальній гіперліпідемії. Досліджувані речовини вводилися в лікувальнопрофілактичному режимі (паралельно з формуванням ГЛП) щурам. Формування модельної патології відбувалося шляхом перорального зондового введення атерогенної суміші, яка складається з розчину холестеролу в 0,125% олійному розчині ергокальциферолу (вітамін D2) з розрахунку доз холестеролу – 40 мг/кг та дози ергокальциферолу 350 000 ОД/кг (0,8 мл/кг) протягом 5 діб. В якості об’єкту дослідження були використані 8Nалкоксипропіламіно–7βгідроксиγ(nхлорфенокси)пропіл–3метилксантини. Похідні 8N алкіламіно–7βгідроксиγ(nхлорфенокси)пропіл–3метилксантинів і 8Nалкіламіно–7βгідроксиγ ізопропоксипропіл–3метилксантинів проявляли гіпохолестеринемічну активність. Причому сполука 7 була найактивнішою (зниження вмісту ЗХС на 32,7 %), що не поступається засобу порівняння – аторвастатину.