22 | 01 | 2021

Первинна артеріальна гіпертензія у підлітківв умовах йоддефіциту

О.М. Горленко, О.В. Дебреценім. Ужгород

Медико-соціальне значення і актуальність проблеми артеріальної гіпертензії визначається широкою її поширеністю, а також медичними, соціальними і економічними наслідками. Метою роботи булопідвищити ефективність лікування дітей з ПАГ на підставі вивчення окремих ланок гомеостазу з урахуванням біогеохімічної особливості регіону. Кореляційний аналіз, за даними нашого дослідження, у дітейз гірського району до лікування демонструє пряму залежність високого ступеню кореляційного зв'язкудо лікування між АФЛ (IgM) та АФЛ (IgG) (r=0,88), ІЛ–1, r=0,75, коритозолом r=–0,68, АФЛ (IgG) корелюєз ІЛ–1, r=0,75. Цікавим є факт прямого кореляційного звязку ДAT з рівнями міді та цинку, коли САТ маєзворотній зв'язок високого ступеню з рівнем Т4. Значення Іл–6 корелює в зворотньому відношенні дорівня ТТГ, r=–0,31. За даними характеристики морфофункціонального стану, виявлені прямі кореляційнівзаємозв'язки між IVSd та рівнем кальцію і пулом еритроцитів, та зворотній зв'язок з рівнем натрію ікреатиніну. Мобільність аортального клапану прямо корелює з рівнем холестерину та сечовини, колиіндекс Е/А, який характеризує трансмітральний кровотік, корелює з рівнем креатиніну. Кровотік через гир-ло легеневої артерії зворотньо корелює з рівнем натрію сироватки крові. Після лікування спостерігаєтьсяпрезентація взаємозв’язків між мікро- та макроелементами. Найбільш багатоплановими є рівень кальціюта рівні загального білка, АФЛ (IgM), АФЛ (IgG), ІЛ–6, кортизолу з високим ступенем кореляції (r=0,64–0,75.). Також численними є взаємозв’язки рівня йоду та кортизолу, Іл–1, міддю та залізом, АФЛ (IgM)r=0,76–0,83. У наших дослідженнях доведена ефективність запропонованих лікувальних схем з додаванням до базової терапії вітаміно-мінерального комплексу у дітей з ПАГ з різних біогеохімічних регіонів.