24 | 01 | 2021

Оцінка ефективності базисної терапії ювенільногоревматоїдного артриту

В.М. Дудник, Ю.В. Вижга, Г.С. Гумінська, Л.Л. Віннічук, О.І. Марчукм. Вінниця

Під динамічним 6-місячним спостереженням знаходилось 68 дітей з ЮРА з тривалістю захворювання 18,2Ѓ}1,3 місяці, що перебували на лікуванні у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій обласнихдитячих лікарнях. Метою дослідження було оцінити ефективність базисної терапії (БТ) ювенільного ревматоїдного артриту (ЮРА) за 6 місяців лікування. В якості БТ використовували метотрексат (32 ди-тини), сульфасалазин (25 пацієнтів) та лефлуномід (у 11 дітей). Верифікація діагнозу проводилась згідночинного наказу МОЗ України № 832 від 22.10.2012 р., пацієнтів обстежували за критеріями активностізахворювання Американського Колледжу Ревматологів (АКР) та з визначенням вмісту інтерлейкіну–1β(ІЛ–1β) та інтерлейкіну–6 (ІЛ–6) в сироватці крові. За 6 місяців БТ серед дітей першої групи, що отримували метотрексат, ефективність фармакотерапії на рівні АКР 30 була досягнута у 17 (53,1%) пацієнтів,серед дітей, які отримували сульфасалазин та лефлуномід у 11 (44%) та 5 (45,4%) пацієнтів відповідно.Терапевтична відповідь на рівні АКР 50 була одержана у 7 (21,9%) дітей на БТ метотрексатом, а також у2 (8%) та 1 (9%) пацієнтів на БТ сульфасалазином та лефлуномідом. Пригнічення активності запальногопроцесу у дітей першої групи проявлялось зниженням показників ІЛ–1β (на 38,7Ѓ}3,7%) та особливо ІЛ–6(на 36,3Ѓ}3,8%), що перевершувало показники у дітей другої (28,5Ѓ}3,5%) та третьої (29,1Ѓ}5,1%) груп. Та-ким чином, показана висока ефективність застосування метотрексату, в якості базисного препарату для лікування ЮРА, на рівні АКР 50 (21,9%) та зниження вмісту прозапальних цитокінів (ІЛ–1β на 38,7Ѓ}3,7%та ІЛ–6 на 36,3Ѓ}3,8%) у порівнянні з пацієнтами з застосуванням сульфасалазину та лефлуноміду.