22 | 01 | 2021

Скринінговий пульсоксиметричний тесту новонароджених,як метод раннього виявлення критичних вродженихвад серця

В.М. Дудник, О.О. Зборовськам. Вінниця

Вроджені вади серця (ВВС) займають перше місце серед аномалій розвитку в дитячому віці і становлять 25 % в структурі вроджених дефектів. Щороку, в Україні народжується близько 5 тисяч дітей з ВВС, зних близько 1200 мають критичну ВВС, тобто в стан, коли не забезпечується адекватний серцевий викид здостатнім для підтримки життя тиском і насиченням крові киснем. Перераховані фактори призводять до смерті в перші дні життя за відсутності екстреної кардіохірургічної допомоги. Частина дітей з критичнимивадами серця виписується з пологових будинків до встановлення діагнозу (близько 26%). Оскільки життядитини при критичних ВВС залежить від функціонування артеріальної протоки, то рання діагностикадозволяє вчасно стабілізувати дитину шляхом введення простагландину 1, який утримує її відкритою. Скринінгова пульсоксиметрія використовується для ранньої діагностики протокозалежних вад серця,що є особливо важливим у асимптоматичних новонароджених по відношенню до ВВС. Чутливість методублизько 80 %, специфічність близько 99 %. Під час проведення скринінгу вимірюється пре- та постдук-тальна сатурація у новонародженого в перші 24–36 годин після народження. У нормі середня предукталь-на сатурація становить 98, 29 % (медіана 98 %), постдуктальна- 98,57% (медіана 99%).Рівень насиченостікрові киснем ≥ 95% заперечує протокозалежну ВВС. Низька постдуктальна сатурація (< 95%) або низькапост- та предуктальна сатурація одночасно – підозра на критичну ВВС: протокозалежний системнийкровообіг, протокозалежний легеневий кровообіг або протокозалежне змішування крові. Таким чином, скринінговапульсоксиметрія є доступною, неінвазивною методикою для раннього виявлення критичних ВВС у асимптоматичних новонароджених по відношенню до ВВС