16 | 01 | 2021

Використання ліраглютиду в комплексному лікуванню хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу

 Ю.І. Карпенко, О.В. Бліхар, О.В. Потапчук, О.І. Перстнев, О.В. Петросян м. Одеса 

Зменшення вірогідності поліпрагмазії у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) на тлі цукрового діабету (ЦД) 2 типу обумовлює актуальність використання препаратів, що мають комбінований вплив на вугле водний обмін і серцево-судинну систему. До таких препаратів можна віднести ліраглютид (Л.) – препарат інкретинового ряду, який останніми роками все ширше використовується в комплексному лікуванні ЦД 2 типу та має певні кардіотропні ефекти. 

Методи та матеріали.

Протягом 6 місяців спостерігали 14 хворих віком 63・ років на ГХ 11 ст. в поєднанні з ЦД 2 типу. У всіх хворих на тлі лікування бігуанідами протягом останнього року показники вуглеводного обміну поступово погіршувалися (на момент обстеження в середньому глікований гемоглобін складав – 8.1%Ѓ}0,08). Пацієнтам додатково призначали Л. Гіпотензивна терапія проводилась згідно діючих протоколів і за період спостереження не змінювалась. На тлі комбінованої терапії за час спостереження рівень HbA1c знизився (р<0,05) і становив в середньому 7,6%Ѓ}0,03. Артеріальний тиск характеризувався зниженням систолічного артеріального тиску в спокою в середньому на 7Ѓ}2 мм.рт.ст. (р<0,1). 

Висновки: 

1. На тлі комбінованої терапії з використанням Л. відмічалось достовірне зниження HbA1c (р<0,05) та тенденція до зниження артеріального тиску (р<0,1). 

2. Доцільно і перспективно використовувати в комбінованій терапії ГХ на тлі ЦД 2 типу препарати інкретинової дії, зокрема ліраглютид.