02 | 12 | 2020

Кардіальна патологія у дітей з.затримкою внутрішньоутробного розвитку

І. В. Сорокіна, О. А. Омельченко, М. С. Мирошниченко, О. М. Плітень Харківський національний медичний університет, місто Харків

 Одним з найбільш об’єктивних показників, що відображає внутрішньоутробний стан плоду, є його серцева діяльність. Дані щодо патології серця у дітей з затримкою внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) поодинокі та несистематизовані, мають клінічну спрямованість і не підтверджені морфологічно. Мета – визначення морфофункціональних особливостей серця плодів та новонароджених зі ЗВУР. Матеріали та методи. Використано секційний матеріал (серце 84 плодів та новонароджених у терміні гестації 21–41 тиждень), що був розподілений на дві групи: 1 – середньовагові плоди та новонароджені (n=34); 2 – плоди та новонароджені зі ЗВУР (n=50). Застосовували гістологічні, гістохімічні та імуногістохімічні методи дослідження. Результати. При мікроскопічному дослідженні в серці у дітей зі ЗВУР виявлені різні морфологічні зміни, що варіюють за поширеністю і ступенем виразності ушкоджень. У серці дітей зі ЗВУР морфологічні зміни більш виражені в стінці правого шлуночка у плодів і лівого шлуночка у новонароджених. Мікроскопічні особливості серця дітей зі ЗВУР проявляються у наявності нерівномірно вираженої поперекової посмугованості, великих ділянок хвилеподібної деформації м’язових волокон, контрактурних змін кардіоміоцитів, фрагментації м’язових волокон з ознаками некрозу, внутрішньоклітинного міоцитолізу, глибчастого розпаду міофібрил, ознак жирової дистрофії; дисциркуляторних змін; склеротичних змін, великої кількості клітин у стані апоптозу; ознак ендотеліальної дисфункції. Висновки. Виявлені в ході проведеного дослідження морфофункціональні зміни строми та паренхіми серця плодів та новонароджених зі ЗВУР створюють передумови для формування патологічних станів серця на подальших етапах онтогенезу та вимагають проведення профілактичних заходів