16 | 01 | 2021

Бронхообструктивний синдром у дітей раннього віку у практиці лікаря-педіатра

Н.І.Токарчук

Збереження здоров'я дітей залишається основним завданням сучасної медицини. Особливої уваги потребують діти раннього віку, стан здоров'я яких останніми роками значно погіршився. Загальновідомо, що стан здоров'я у дитячому віці визначає у послідуючому якість життя. Так, згідно визначення ВООЗ («WhatisitQualityoflife?», 2006) «... якість життя - це оптимальний стан і ступінь сприйняття окремими людьми і населенням в цілому того, як задовольняються їх потреби — фізичні, емоційні, соціальні та інші, і які надають можливості для досягнення благополуччя і самореалізації».

Одне із провідних місць у структурі загальної захворюваності продовжують займати захворювання органів дихання (62-65%). За останні десять років кількість захворювань бронхолегеневої системи у дітей зросла майже в 3,6 рази. Одним із пріоритетних питань сучасної медицини є удосконалення методів діагностики бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку. Актуальність даної проблеми зумовлена тим, що захворювання, що супроводжуються синдромом бронхіальної обструкції (бронхообструктивним синдромом - БОС), у дитячій практиці зустрічаються дуже часто, іноді мають тяжкий перебіг, із розвитком дихальної недостатності. БОС у дітей раннього віку привертає увагу практичних лікарів, що пов'язано з гетерогенністю його ґенезу, важкості диференціальної діагностики та високої частоти зустрічаємості. Так, БОС у вигляді свистячих хрипів на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) мають близько 50% дітей у віці до 6 років, їх рецидивування характерне для 25% дітей. Поширеність БОС за останні роки зросла з 9,7% до 16,1%. У дітей з інфекціями нижніх дихальних шляхів БОС зустрічається у 34% випадків, понад 50% із них мають повторні епізоди. За результатами досліджень, рецидиви свистячого утрудненого дихання з подовженим видихом (wheezing) зустрічаються у 29,2% дитячої популяції. У більше ніж половини дітей раннього віку під час гострого бронхіту спостерігаються ознаки бронхообструкції. Так, у дітей раннього віку бронхіальна астма постає причиною БОС у 30-50% випадків.

БОС, або синдром бронхіальної обструкції - це симптомокомплекс, пов'язаний з порушенням бронхіальної прохідності функціонального або органічного походження. В англомовній літературі даний клінічний симптомокомплекс отримав назву wheezing - "синдром свистячого дихання", так як свистячі звуки (дистантні або які вислуховуються при аускультації) являються основним клінічним проявом БОС. БОС - доволі гетерогенний стан, який може бути проявом багатьох нозологічних форм

Термін «бронхообструктивний синдром» не може бути використаний як самостійний діагноз. БОС є універсальним механізмом і спостерігається при багатьох захворюваннях. У кожному конкретному випадку має бути розшифрований ведучий механізм обструкції та вирішене питання про основне захворювання, ускладненням або основним клінічним проявом якого є даний обструктивний синдром. Клінічно ступінь порушення бронхіальної прохідності при різній патології залежить від: співвідношення компонентів бронхообструкції, спадково зумовленої гіперреактивності бронхів, етіологічних факторів, характеру запалення. У розвитку БОС відіграють роль також фактори преморбідного фону, а саме перинатальна патологія, обтяжений алергологічний анамнез, гіперреактивність бронхів, рахіт, БЕН, гіперплазія тимуса, респіраторні захворювання у віці 6-12 міс. В генезі бронхіальної обструкції лежать імунні та неімунні механізми: дистонія, гіпертрофія м'язевої тканини, гіперкринія, дискринія, порушення мукоциліарного кліеренсу (мукоциліарна недостатність), набряк, запальна інфільтрація, гіперплазія та метаплазія слизової оболонки, обтурація, деформація бронхів, дефекти системного та місцевого імунітету, дефекти макрофагальної системи. Для БОС характерна клінічна симптоматика: задишка (експіраторна, інспіраторна, змішана), емфизематозне вздуття грудної клітки, коробковий перкуторний звук над легенями, аускультативно - ослаблене дихання, сухі свистячі та дифузні різнокаліберні вологі хрипи. Рентгенологічні ознаки БОС: підвищена прозорість легеневої тканини, горизонтальне розташування ребер, низьке стояння діафрагми. Не дивлячись на всебічне вивчення бронхообструктивного синдрому в педіатрії, залишається актуальним питанням диференціальна діагностика захворювань, які вперше проявляються БОС у дітей раннього віку. Так, досить часто БОС може бути першим проявом різних захворювань, не лише органів дихання, та визначати як важкість перебігу основного захворювання, так і його прогноз. За даними англомовної літератури, у 50% дітей, БОС у яких виникла в перші три роки життя, трансформується в органічний обструктивний синдром та у решта 50% дітей БОС проходить без формування захворювання.

Нижче наведені захворювання, викликані різними причинами і різними патогенетичними факторами, для яких характерна клінічна симптоматика БОС. 

далее