15 | 01 | 2021

Функціональне харчування дітей раннього віку

О.Г. Шадрін, Р.В. Марушко 

Загальновизнано, що найбільш важливим періодом життя дитини є її перші роки, а оптимальне та збалансоване харчування в цей період забезпечує повноцінне зростання і розвиток дітей та є основним фактором становлення здоров'я в наступні періоди життя.

В той же час численні дослідження переконливо показують, що в останнє століття відбулися суттєві зміни в якості харчування сучасної людини, до яких відносяться:

•різке збільшення споживання рафінованих продуктів харчування;

•зміни складу та співвідношення у харчуванні компонентів їжі, які беруть участь в забезпеченні організму пластичними та регуляторними речовинами;

•розвиток дефіциту тих чи інших важливих харчових сполук, якому сприяє виснаження ґрунтів;

•використання термічної обробки харчових продуктів та високих гігієнічних вимог до приготування їжі;

•вплив антимікробних препаратів, консервантів, ксенобіотиків які надходять до організму людини з продуктами харчування, і таке інше.

Недостатнє надходження багатьох мікронутрієнтів, яке спостерігається в раціонах харчування, безпосередньо впливає на стан здоров'я та розвиток дітей.

У дітей раннього віку є особливості розвитку дефіциту мікронутрієнтів, організм яких як в пренатальному періоді, так і в перші місяці життя залежить від особливостей харчування жінки. Дефіцитне харчування вагітної сприяє зниженню накопичення плодом депо важливих ессенціальних нутрієнтів, які необхідні після народження, а грудне молоко, якість якого залежить від раціону харчування матері, може підтримувати недостатність цих нутрієнтів.

Незважаючи на досягнуті в останні роки успіхи у підвищенні рівня природного вигодовування, значна частина дитячого населення отримує грудне молоко тільки в перші місяці життя, лише невелика частина дітей вигодовується до 12 місяців. Після 1-го року діти переходять на «тверду» їжу, такий перехід часто не співпадає з фізіологічними можливостям засвоєння харчових нутрієнтів, а також потреб зростаючого організму дитини.

Згідно з концепцією метаболічного програмування, оптимальне харчове забезпечення як внутрішньоутробно, так і у ранньому віці суттєво впливає на фізичний розвиток та зростання дитини, розвиток та тяжкість перебігу захворювань, має вирішальний вплив на тривалість життя та активну діяльність людини.

Тому на сучасному етапі важливим є корекція раціонів харчування, яка передбачає зменшення або ліквідацію дефіциту ессенціальних мікронутрієнтів.

Важливим досягненням останніх років у цьому напрямку є розробка та поступове втілення концепції «функціональне харчування», визначення якого запропоновано японськими вченими в 1989 році.

Функціональне харчування - використання препаратів, біологічно активних додатків до їжі та продуктів харчування, які забезпечують організм не стільки енергетичним і пластичним матеріалом, скільки контролюють та модулюють певні фізіологічні та біохімічні функції, реакції поведінки, сприяють підтримці здоров'я, знижують ризик виникнення захворювань та прискорюють процес видужання.

Визнано, що первинним механізмом позитивного ефекту продуктів функціонального харчування на організм, його тканини, системи, органи та їх функції є оптимізація мікроекологічного статусу шлунково- кишкового тракту. А зміни всіх інших фізіологічних функцій та біохімічних реакцій організму є вторинним ефектом реакцій, які здійснюються у відповідь на дію активного компоненту продуктів функціонального харчування.

В сучасних умовах одним із найбільш розповсюджених патологічних станів у дітей є порушення складу та функцій мікрофлори кишечника, які виникають під впливом різних несприятливих факторів. У дітей раннього віку дисбіотичні порушення виникають частіше, ніж у дорослих, що визначається морфо-функціональною незрілістю шлунково-кишкового тракту в цей віковий період. Існує точка зору, що тяжкі клінічно значимі форми дисбіотичних порушень у перші роки життя можна розцінювати як передумови для розвитку запальних захворювань кишечнику. За нашими даними у 69,0 % дітей причиною колітів є потенційно-патогенна мікрофлора та її асоціації.

Екопатогенні фактори (лікарські препарати, дисбаланс складу харчового раціону, функціональні порушення органів і систем, і т. і.) ініціюють механізми, які сприяють експресії генетично детермінованих атипових мікроорганізмів, підвищують рівень мутацій, ведуть до виникнення мікроекологічного дисбалансу або дизбіозу. Зміни складу мікробіоценозів сприяють розвитку патологічних порушень та захворювань у дитячому віці.

До основних категорій продуктів функціонального харчування відносяться вітаміни та провітаміни, омега-3 довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти (ДЛ ПНЖК), мінеральні речовини та мікроелементи, деякі амінокислоти, пробіотики, полі-, олігосахариди та харчові волокна. далее